Groomeri koolitusprogramm

Baaskursus

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus Õppe kogumaht on 124 akadeemilist tundi, millest 32 akad. tundi on kontaktõpe, 60 akad. tundi praktika ning 32 akad. tundi iseseisev töö. Praktilised tunnid groomingu salongides: Tallinnas Liivalaia 40 ja Kuressaares Tallinna tn.30 õpetaja juhendamisel.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Koolitusele on oodatud kõik lemmiklooma huvilised alates 18-st eluaastast. Õppe alustamise tingimused – Nõuded puuduvad

Eesmärk

Lõpus saab kursuste lõpetaja tunnistuse groomeri baaskursuse läbimise kohta.
Võimalus jätkata õppimist groomeri oskuste omandamiseks spetsialisti tasandil.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

 •  Koolituse lõpuks õppija:
  • Kursuse läbinu oskab hinnata looma karvastiku seisukorda.
  • teab groomingu salongi töö põhimõtteid ja eripära.
  • Oskab lemmikloomi pesta, kuivatada, lõigata küüsi, puhastada kõrvu- silmi, teostab d`shedingut, kammida, teostada masina ja kääridega lihtsat pügamist, valida õigeid tööriistu.
  • Oskab jälgida looma kehakeelt, jälgida looma ja enda ohutust.

Õppesisu

Groomeri baaskursusel omandad teadmised lemmiklooma (eelkõige koera ja kassi) naha ja karvastiku hooldamisest.  Koolitusprogrammi käigus õpid tundma koera karvastiku ehitust ja selle funktsioneerimist, üldist koera käitumist, groomija töövõtteid.

Õppemeetodid

E-õpe, auditoorsed loengud, kodused iseseisvad tööd, praktiline töö salongides

Õppekeskkond

Õpe viiakse läbi loenguruumis, e-õppena, praktilised tunnid vastavalt varustatud salongides.

Iseseisva töö kirjeldus

 • Kodune töö – külasta mõnda koerte näitust, pildista ja jälgi 2 pügatavat koeratõugu
 • Groomingu tunnis palun esitleda referaat, mida märkasid, mida pildistasid ja kommentaarid.
 • E-õppe keskkonnas tuleks läbi töötada õppematerjalid ja sooritada sellekohased testid. Kogu teooria võtab kokku kirjalik eksam.

Õppematerjalid

Vajalikud õppematerjalid saab kursuste käigus iga õpilane.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid

Tunnistuse saamiseks peab osaleja läbima vähemalt pooled kontakttunnid, kogu praktika ja vastama õigesti e-õppekeskkonnas küsimustele vähemalt 80 protsendi ulatuses. Kogu teooria alane eksam koosneb 30 küsimusest, mille edukaks läbimiseks on vaja vähemalt 80% õigeid vastuseid.

Hindamismeetod Hindamiskriteerium

 • Oskab kontakttundides õigesti vastata küsimustele õppetöös käsitletud teemade piires
 • e-õppekeskkonna testide läbimine
 • Sooritab testi 30 küsimusest, mille tulemus on enam kui 80% õigeid vastuseid

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse Groomeri baaskooli lõputunnistus

Koolitaja:

Helen Kuleša Töötab oma hooldussalongides Tallinnas ja Kuressaares. Kodulehekülg www.helenspetcare.eu Töötas vanemgroomijana astuses PetCity 2015-2017, töötas veterinaarassistendina Kuressaare loomakliinikus Taluapteek 2006 – 2011 Andnud loenguid Kuressaare Rahvakoolis koerte hoolduse teemadel, artiklid avaldatud Saaremaa kohalikes ajalehtedes ja ajakirjas KOER. Asutanud 1992 MTÜ Saaremaa Koerteasvatajate Klubi ja MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu. Juhendas Saaremaa Ühisgümnaasiumis laste lemmikloomaringe 2012 – 2015, 2015 – 2016 lemmikloomade teemalised tunnid Kuressaare Vanalinna Koolis. Omab kõrgharidust EPA zooinseneri erialal, töötanud koerte treenerina aastatel 1992 – 2011 Saaremaal (peale seda individuaalnõustajana), organiseerinud ja läbi viinud koertenäitusi ja –võistlusi. Osales TTÜ ja TÜ projektis Tehnika Valdkonna Õpetajate Koolitusel(1a.). Läbinud mitmeid koolitusi ja kursuseid koerte käitumise ja karvahoolduse alal Eestis ja väljaspool Eestit. Koerte naha ja karvastiku hoolduse ja soengute kujundamise kogemused alates aastast 1988 (šnautserid). Esimesed õppetunnid Eesti oma ala parimatelt professionaalsetelt groomijatelt. Tõugude ring hakkas laienema aastast 2005. 2015-2016 aastal läbis koerte massaazi kursuse Tallinna Massaazikoolis, õpetaja Irina Bukk juhendamisel.

Õppekava kinnitamise aeg Kuupäev – 01.09.2016